آموزش بلاکچین

Latest آموزش بلاکچین News

شبکه اوموس (Evmos) چیست؟ – ارز دیجیتال Evmos

شبکه اوموس (Evmos) چیست؟   اوموس یکی از اولین بلاکچین‌های مبتنی بر

نعیم حشم بان نعیم حشم بان

بلاکچین لایه ۱ چیست؟

بلاکچین لایه 1 چیست؟ به آموزش قسمت دیگری برای درک دنیای شگفت

نعیم حشم بان نعیم حشم بان

بررسی شبکه سلسیوس (Celsius) : وام دهی اختصاصی ارز دیجیتال

بررسی شبکه سلسیوس (Celsius) : وام دهی اختصاصی ارز دیجیتال با افزایش

نعیم حشم بان نعیم حشم بان

فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) چیست؟

فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) چیست؟   فناوری دفتر کل توزیع‌شده

نعیم حشم بان نعیم حشم بان

ممپول (MemPool) چیست؟

ممپول (MemPool) چیست؟ ممپول بیتکوین: چه اتفاقی برای تراکنش‌ های تایید نشده

نعیم حشم بان نعیم حشم بان

هاوینگ (Halving) بیتکوین چیست و چه اثری بر قیمت بیتکوین دارد؟

هاوینگ (Halving) بیتکوین چیست و چه اثری بر قیمت بیتکوین دارد؟ هاوینگ

نعیم حشم بان نعیم حشم بان

دائو (Dao) یا سازمان خودگردان غیرمتمرکز چیست؟

دائو (Dao) یا سازمان خودگردان غیرمتمرکز چیست؟ دائو (Dao) چیست؟ سازمان‌های خودگردان

نعیم حشم بان نعیم حشم بان

الگوریتم های رمزنگاری (هش) ارزهای دیجیتال تا سال ۲۰۲۲

الگوریتم های رمزنگاری (هش) ارزهای دیجیتال تا سال 2022 یک سوال مهم

نعیم حشم بان نعیم حشم بان

انواع اثبات سهام ارز دیجیتال (Pos): LPoS ،PPoS ،HPoS ،PoV

انواع اثبات سهام ارز دیجیتال (Pos): LPoS ،PPoS ،HPoS ،PoV اثبات سهام‌

نعیم حشم بان نعیم حشم بان