آموزش متاورس

Latest آموزش متاورس News

راهنمای کامل متاورس برای مبتدیان

راهنمای کامل متاورس برای مبتدیان   فرض کنید زمان به سرعت گذشته

نعیم حشم بان نعیم حشم بان

سرمایه گذاری در زمین های دیجیتال متاورس

سرمایه گذاری در زمین های دیجیتال متاورس متاورس که از آن به

نعیم حشم بان نعیم حشم بان

سولانا پورتالز: اولین تجربه‌ی کاربری در متاورس

سولانا پورتالز: اولین تجربه‌ی کاربری در متاورس   متاورس را اولین بار

نعیم حشم بان نعیم حشم بان

وب ۳ (Web 3) یا نسل سوم اینترنت چیست؟

وب 3 (Web 3) یا نسل سوم اینترنت چیست؟ وب 3 کلید

نعیم حشم بان نعیم حشم بان

متاورس (Metaverse) چیست؟

متاورس (Metaverse) چیست؟ گارتنر (شرکت پژوهش‌های فناوری) انتظار دارد تا سال ۲۰۲۶، ۲۵

نعیم حشم بان نعیم حشم بان